Vuxenutbildning i Kungsbacka, foto: Per Aronsson

Vuxenutbildning

Du kan studera som vuxen i Kungsbacka. Det finns ett brett utbildningsutbud på olika nivåer. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade.

Det finns ett brett utbud av kurser och yrkesutbildningar när du vill studera som vuxen. Du väljer vad, när och hur du vill studera. Det finns löpande kursstarter och du väljer den studieform som passar dig bäst och vilken utbildare du vill studera hos. Dina förutsättningar och behov styr både innan och under studietiden. 

Kompetenscentrum

Du som känner dig osäker inför ditt studieval är välkommen till Kompetenscentrums studie- och yrkesvägledning. Här kan du träffa studie- och yrkesvägledare, och få hjälp med din studieplan. 

Studie- och yrkesvägledning

Prövning

Vill du få betyg i en kurs du läst in på egen hand eller vill du höja ett tidigare betyg? Då kan du göra en prövning. På egen hand läser du in en kurs enligt gällande kursplan och sedan gör du ett muntligt och/eller skriftligt prov. 

Kompetenscentrums webbplats

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning som ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom ett yrkesområde. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet och ska svara mot ett verkligt utbildningsbehov.

Yrkeshögskoleutbildningar finns över hela Sverige och du har rätt att söka vart du än bor och utbildningarna är CSN berättigade.

Yrkeshögskolans webbplats

Läs mer på kungsbacka.se