Gymnasier i Kungsbacka, foto: Anna Rehnberg

Gymnasium

I Kungsbacka finns både kommunala och fristående skolor.

Kungsbacka har tre kommunala gymnasieskolor och fyra fristående gymnasieskolor. 

Kommunala gymnasieskolor

Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och Beda Hallbergs gymnasium. Skolorna bedriver utbildning med hög kvalitet och tar hänsyn till varje elevs behov.

Fristående gymnasieskolor

Drottning Blankas gymnasieskola, Ljud & Bildskolan, Sveriges ridgymnasium i Kungsbacka och Kungsbacka praktiska gymnasium.

Läs mer på kungsbacka.se