Grundskolor i Kungsbacka, foto: Hannah Larsson

Grundskolor

I Kungsbacka kan du välja mellan kommunala och fristående skolor med olika inriktningar.

I Kungsbacka ska alla skolor inspirera till och ge förutsättningar för ett livslångt lärande. Alla elever ska få möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt och nå målen för utbildningen i en trygg och säker miljö.

Alla grundskolor har egna hemsidor med information och kontaktuppgifter:

Alla grundskolor i Kungsbacka