Foto: bildarkivet.se/Jörgen Wiklund

Ungas kulturprojekt

Ungas kulturprojekt är ett stöd som ges till kulturprojekt som drivs av unga och riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år.

Ansökan om bidrag för ungas kulturprojekt

FAQ - frågor och svar om ungas kulturprojekt

Bidraget ska stimulera program och evenemang för unga och fungera som en utbildning i hur du skapar evenemang.

Du kan ansöka om bidraget löpande under året och för kostnader som teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring, arvode till föreläsare och artister. För att få bidraget måste arrangemanget vara offentligt.

Enskilda, grupper, nätverk och föreningar som vill genomföra ett kulturprojekt kan söka.

Villkor för att få bidrag

 • Kulturprojektet ska vara ideellt och inte vinstdrivande
 • Projektet äger rum i Kungsbacka kommun
 • Projektet drivs huvudsakligen av dig som bor i Kungsbacka
 • Projektet är demokratiskt och inte diskriminerande
 • Projektet framförs offentligt
 • Projektet är drogfritt
 • Bidrag ges inte till skolprojekt, utbildningsprogram eller forskning
 • Bidrag ges inte till politiska partier eller religiösa samfund
 • Bidrag ges inte till kommunal, regional eller statlig verksamhet

Detta kan du inte få bidrag för

Ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt koppling till kulturprojektets genomförande eller kostnader som frångår principen om att projektet ska vara ideellt. Exempel på kostnader som inte godkänns är reseersättning eller arvode till arrangörer och avlönade arrangörer.

Så här gör du

Hör av dig till ungdomsproducenten, så utformar ni ansökan tillsammans och samarbetar även kring projektet.

Du skickar/lämnar in en blankett till Kultur & Turism. På den ska du ange om du vill använda förvaltningens lokaler och få hjälp med marknadsföring från Kultur & Turism. Detta stöd är prissatt och om det beviljas, räknas det in i bidragssumman.

Detta ska bifogas i din ansökan

 • Projektbeskrivning
 • Projektbudget
 • Bedömning av din ansökan
 • Projektets syfte och mål
 • Marknadsföring och kommunikation

Efter att vi godkänt din ansökan får du stöd av ungdomsproducenten genom hela projektet. Alla fakturor och räkningar går direkt till Kultur & Turism.