Foto: bildarkivet.se/Jörgen Wilund

Kulturstipendium

Nämnden för Kultur & Turism i Kungsbacka delar ut två kulturstipendier till kulturellt utövande ungdomar varje år. Ansökan lämnas in senast 1 oktober.

Stipendiesumman är 6 000 kronor var och ges inom kulturområdena

 • Musik 
 • Teater 
 • Dans 
 • Konst med konsthantverk 
 • Fotokonst
 • Skrivande
 • Film
 • Design

Ansökan för 2015 ska lämnas in via brev eller e-post senast 1 oktober. 

Du som söker ska vara under 26 år och född och/eller bosatt i Kungsbacka kommun. Stipendierna riktas endast till enskilda personer.

Tanken är att de ska uppmuntra ungdomar som utbildar och vidareutvecklar sig inom något av de konstnärliga områdena. 

Ansökan

 • Uppgift inom vilket kulturområde du söker 
 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Födelseort
 • Nuvarande bostadsadress
 • Telefonnummer och/eller e-postadress
 • CV med uppgifter om utbildning, arbetsinsatser och erfarenheter inom aktuellt kulturområde
 • Uppgift om minst två referenspersoner med kontaktuppgifter
 • En personlig beskrivning av vad du ska använda stipendiepengarna till
 • Arbetsprover ska bifogas

Din ansökan måste vara komplett. Efter att stipendiet utnyttjats ska du skicka in en rapport om hur stipendiet har använts till nämnden för Kultur & Turism.