Foto: Per Aronsson

Stipendium för internationellt utbyte

Stipendiet ska stimulera till internationellt utbyte mellan ungdomar i föreningar. Stipendiet var 2013 på 4 500 kronor.

Villkor

Stipendiaten ska vara aktiv medlem och på ett positivt sätt representera en förening i Kungsbacka, som är registrerad som bidragsberättigad förening hos Fritid & Folkhälsa.

Idrottsföreningars stipendiater ska delta i läger som arrangeras av Hallands Idrottsförbund. Efter att stipendiet utnyttjats, ska föreningar som inte är idrottsföreningar skicka in en rapport om hur stipendiet har använts till Fritid & Folkhälsa. 

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas. Hallands Idrottsförbund tar fram förslag på tre till fyra idrottsföreningar.

Nämnden för Fritid & Folkhälsa beslutar sedan i mars varje år vilka föreningar som får lov att utse en stipendiat.

Stipendiet betalas ut till föreningen

För idrottsföreningar betalar Fritid & Folkhälsa in pengar direkt till Hallands Idrottsförbund. För föreningar som inte är idrottsföreningar betalas stipendiet ut när föreningen utsett sin stipendiat. 

* Obligatoriska uppgifter
Ansökan avser