Foto: Per Aronsson

Hallgrens och Gagnells fond

Denna fond ska främja utbildning av ungdomar från Kungsbacka kommun, i första hand från Kungsbacka församling, som går på gymnasium eller på universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning, och som har särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitet eller högskola och högst 5 000 kronor per termin för studerande vid gymnasium. Besked om vilka som får stipendium brukar inte meddelas till stipendiaterna förrän i maj.

Ansökan

Ansökningsdatum är 1 februari och 15 september. De senaste åren har dock stipendiet endast delats ut under vårterminen. Stipendiet söker du via blanketten ovan.

Hösten 2015 finns tyvärr inga tillgängliga medel för utdelning.

Beslut om stipendiater för vårens ansökningar fattas först under maj. När styrelsen har fattat sitt beslut får stipendiaterna ett brev med information om tilldelningen.