Foto: bildarkivet.se

Arvid och Hildur Anderssons fond

Arvid och Hildur Anderssons fond ska användas för utbildning av ungdomar, i första hand från Släps församling, som behöver ekonomiskt stöd.

Pengarna delas i första hand ut som stipendier för studier vid gymnasium och högskola.

Ansökan

Senaste ansökningsdatum är 1 februari och du söker stipendiet via ansökningsblanketten.

Beslut om stipendiater fattas först i maj månad. När styrelsen har fattat sitt beslut får stipendiaterna ett brev med information om tilldelningen.