Uppföljning av barnkonventionen

Kungsbacka kommuns följer upp arbetet med barnkonventionen vartannat år. Det är förvaltningen för Fritid & Folkhälsa ansvarar för uppföljningen.