Foto: bildarkivet.se/Jörgen Wiklund

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter

1948 antog FN en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att se till att dessa rättigheter är verklighet för alla, att alla känner till dem och förstår dem.

De mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar som förklarar vilka rättigheter du har oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Här kan du läsa med om FN's allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna