Foto: bildarkivet.se/Apelöga

Ungdomsjobb

För dig som är arbetssökande, bor i Kungsbacka kommun och är mellan 18-25 år.

Du som är under 25 år kan söka ett ungdomsjobb. Det är en sex månaders anställning på 75 procent, de övriga 25 procenten kan du ägna dig åt studier. Studierna kan ligga i linje med din anställning, vara kompletterande eller behörighetsgivande. Du kommer att få stöd av Kompetenscentrum när du väljer studier.

Med ett ungdomsjobb via Kungsbacka kommun, får du en riktig anställning och ett tjänsteintyg till ditt CV.

Ungdomsjobben annonseras på Kungsbacka kommuns webbsida, under Lediga jobb.