Made by Kungsbacka, foto: Hannah Larsson

Made by Kungsbacka

Made by Kungsbacka är ett projekt som främjar företagsamhet och kreativitet, inspirerar till nyfikenhet och samarbeten. Projektet bygger broar och långsiktiga relationer mellan utbildning och näringsliv.

Näringslivet vinner på samarbete

Samarbete med skola och utbildning är viktigt och skapar förutsättningar för ett växande näringsliv i Kungsbacka. Det kan handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja intresset för branschen och stärka banden till samhället.

När skolan ser behoven hos företagen, ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera och eleverna får en relevant kompetens för arbetsmarknaden.

Inspirationsdagen

Inspirationsdagen genomförs en gång om året och är Kungsbackas största mötesplats för skola och näringsliv. Tusentals elever, hundratals lärare, företag och organisationer samlas för att mötas, inspireras och knyta kontakter. Dagen består av mässa, workshops, seminarier och föreläsningar med företagsamhet, kreativitet och nätverkande i fokus.

madebykungsbacka.se

Webbplatsen ger dig möjlighet att ha en långsiktig dialog med skola och näringsliv. Den ska ge inspiration och du hittar exempel på samarbeten mellan utbildning och näringsliv som redan idag finns. Men det är också en ingång för alla som vill skapa nya samarbeten.