Foto: Scandinav

Dataskydd

Den nya dataskyddslagen GDPR, General Data Protection Regulation, börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

I samband med införandet av den nya dataskyddslagen vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter på ungikungsbacka.se.

Så hanterar vi personuppgifter

På ungikungsbacka.se hanterar vi personuppgifter i form av bilder. I de fall vi gör reportage kan vi komma att hantera personuppgifter i form av namn och bostadsort. Syftet är att informera om verksamhet av och med unga i Kungsbacka kommun. Vi inhämtar samtycke från de personer som förekommer på bild och i reportage på webbplatsen. 

Personuppgiftsansvarig är nämnden för Fritid & Folkhälsa. Du kan kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Du har rätt att få veta vilka bilder som finns lagrade och publicerade och har rätt att få rättelse om något skulle vara fel eller missvisande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det ska ske skriftligen med namnunderskrift och skickas till förvaltningen för Kultur & Fritid, Box 10071, 434 21 Kungsbacka.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter, e-post: dataskyddsombud@kungsbacka.se, postadress: Dataskyddsombudet, Kungsbacka kommun, Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka.

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Läs mer om hur Kungsbacka kommun hanterar personuppgifter