Ung mötesplats Fyren

Träffas på Fyren varannan torsdag jämna veckor! För dig som är 13–19 år. 

Skapa tillsammans med andra utifrån olika teman. På plats finns ungdomskonsulenter, kulturskolelärare och bibliotekarier som kan ge stöd om du behöver. 

Varje torsdag händer olika saker. Exempel på teman som vi har är musikstudio, improvisationsteater, måleri, brädspel, graffiti, poesi, text, ljud och lajv.

 

Har du idéer om vad du vill göra? Eller vill du veta mer?
Kontakta kulturochfritid.ung@kungsbacka.se

    

02 april - 11 juni, kl 16:00-18:00