Ung konst, foto: Hannah Larsson

Ung konst

Ung konst är en grupp som är till för alla konstintresserade ungdomar.

Ung konst främjar olika sätt att uttrycka sig estetiskt. Samtidigt får du möjlighet att ingå i en stark gemenskap. Här får alla ungdomar och estetiska uttryck plats. Ung konsts ateljé finns i ungdomshuset Protonen på Blomstergatan 2 i Kungsbacka.

Om du vill gå med i Ung konst kan du kontakta ungdomskonsulent Anki Sandklef.