Foto: bildarkivet.se/Justem Johansson

Intressegrupper och projekt

Det finns många olika grupper och projekt som drivs av och för unga. Här kan du läsa mer om vad de gör och hur du kommer i kontakt med dem.

Det kan röra sig om allt från konst och musik till lan, fotboll eller skate. En del håller på under lång tid och har särskilda lokaler. Andra grupper är mer tillfälliga projekt som ett musikarrangemang eller ett disco. Kanske hittar du just ditt intresse eller vill starta upp något själv?

Afrikagruppen - Insamlingsprojekt till ungdomsgård i Kenya

EPA - EPA-träffar och crusing

Filmungarr - Grupp som jobbar med film.

Folkrace

Kreativa gruppen

Kungsbacka brädspel - Brädspelskvällar, spelkonvent, rollspel och kortspel

KBA live - Grupp som jobbar med musikarrangemang.

K2UNG - Projekt som jobbar med att hitta nya uttryck och målgrupper.

LAN - Eventgrupp som arrangerar LANBIT.

Neutronen - Grupp med hbtq-tema

Harry Potter-grupp

Resa till Auschwitz

Sportskytte

Scengångarna - Grupp som arrangerar scenkonst.

Ung konst - För alla konstintresserade

Unga ledare - Äldre ungdomar leder grupper för barn.

Hur gör jag om inte just mitt intresse finns?

Då kan du starta ett eget projekt eller genomföra en idé och få handledning och hjälp av ungdomskonsulenterna eller ungdomsproducenten i kommunen. De kan hjälpa dig med att hitta lokal, söka pengar eller knyta kontakter.

Sök pengar

Du kan söka pengar för ditt projekt ur Barbros bankomat eller från Ungas kulturprojekt.