Foto: bildarkivet.se/HK Andersson

Bilda förening

Funderar du på att bilda en förening? Det är en del att tänka på, men inte alls särskilt svårt eller krångligt.

Gör så här

  • Samla ett antal personer med gemensamt intresse. Det räcker med tre personer för att bilda en ideell förening, men i praktiken behövs det fler för att få fart på den.

  • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar. 

  • Håll ett möte där ni bildar föreningen, ett så kallat konstituerande möte.

Skriv ett protokoll som innehåller beslut om:

  1. Att bilda föreningen.

  2. Anta förslag om stadgar (med föreningens namn, syfte med mera).

  3. Utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör.

  4. Medlemsavgift.

  5. Namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justeringsmän.

  • Direkt efter mötet samlas den valda styrelsen till ett konsituterande styrelsemöte. I och med detta är föreningens arbete igång.

Sök bidrag

När du har bildat en förening kan du söka bidrag från Kungsbacka kommun. För att få bidrag ska föreningen vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Fritid & Folkhälsa. Kontakta gärna Föreningsservice så får du veta mer.

Läs mer om hur du blir bidragsberättigad