Kungsbackas politiker

Politikerna beslutar om vad som ska göras i kommunen och är ansvariga i förvaltningarna som bestämmer hur besluten ska genomföras.

I Kungsbacka kommun har drygt 300 invånare politiska uppdrag i styrelser, nämnder, råd och grupper. Fyra av dessa är heltidsengagerade politiker. De har titeln kommunalråd. Övriga politiker är politiker på sin fritid.

Politikerna representerar de partier, som invånarna röstar fram i allmänna val vart fjärde år. Alla invånare över 18 år har rösträtt. 

Hör av dig!

Politikerna är invånarnas representanter och vill därför gärna veta vad du tycker. Hör av dig om du har frågor eller om du vill säga din åsikt i en speciell fråga.

Politikerna fattar de avgörande besluten om vad som ska göras i kommunen. De lägger förslag till förändringar och förbättringar i de styrelser och nämnder, där de är ledamöter.

Kommunalråd

Hans Forsberg representerar Moderaterna och är förutom kommunalråd även ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 47 64
hans.forsberg@kungsbacka.se

Fredrik Hansson representerar Centerpartiet och är förutom kommunalråd även 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se

Eva Borg representerar Socialdemokraterna och är förutom kommunalråd även 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 42 73
eva.borg@kungsbacka.se

Ulrika Landergren representerar Folkpartiet.
0300-83 42 35
ulrika.landergren@kungsbacka.se