Elevinflytande i Kungsbacka, foto: Per Aronsson

Elevinflytande

Inflytande och delaktighet hör, enligt skollagen, till skolans vardag.

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska lyssna på elevernas åsikter och intressen. 

Elevers ansvar och inflytande

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön och att du ska få information om frågor som rör dig som elev.

Forum för elevinflytande

De flesta skolorna i kommunen har elevråd. En del skolor har även klassråd och matråd.

Läs mer på kungsbacka.se