Känner du dig trygg?

En av tre ungdomar i kommunen beskriver att de har blivit hotade eller utsatta för brott.

Som ung kan du påverka ditt liv och din fritid. Du kan och har rätt att ställa krav på kommunen som du bor i och politikerna som bestämmer.

Var med och påverka

Lämna ett förslag om vad du tycker ska förbättras i kommunen för att du ska känna dig tryggare. Det kan vara saker som att sätta ut fler gatlyktor, ha fler kvälls- och nattvandrare eller något som kan öka kunskapen hos fler så att brott och hot minskar.

Lämna ditt förslag på barbrobetalar.se – kampanjen pågår fram till 7 april!

Hot och brott mot unga i kommunen

Cirka 30 procent av ungdomarna i kommunen beskriver att de blivit hotade eller utsatta för brott som stöld, misshandel eller sexuellt våld/utnyttjande. I årskurs 8 har killar blivit hotade eller utsatta för brott lite oftare än tjejer har blivit. Unga som bor i Åsa och Frillesås har oftare utsatts om man jämför man övriga unga i kommunen. Bland ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet är det få ungdomar i Älvsåker och Anneberg som blivit utsatta för hot och brott.

I årskurs 8 är det 35 procent av eleverna och i årskurs på gymnasiet är det 28 procent som sällan eller aldrig känner sig trygg i minst någon av sina vardagsmiljöer. Med vardagsmiljöer menas hemmet, det egna bostadsområdet, stan eller centrum, buss, tåg eller liknande, internet, på väg till och från skolan, skolan, träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, fritidsgård eller liknande. I båda åldersgrupper känner sig många fler tjejer otrygga om man jämför med killar.

Enligt Lupp-resultatet*, har utsattheten för hot och brott i Kungsbacka som helhet varierat mycket genom åren. Efter 2007 minskade brottsutsattheten bland unga i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Men efter 2017 ökade den kraftigt – särskilt för unga i årskurs 8. Kungsbackas resultat 2017 går att jämföra med det resultat som Göteborgsregionen kom fram till under samma år. Kungsbackas resultat ligger strax under Göteborgsregionens snittresultat i båda åldersgrupper, hos både tjejer och killar.

*Resultat från Lupp-undersökningen 2017 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Kontakta gärna 

Nedim Kirlic
nedim.kirlic@kungsbacka.se, 0300-83 78 50