Internationellt ungdomsutbyte i Kungsbacka

Ungdomar från Barcelona och Kungsbacka har deltagit i ett internationellt utbyte i Kungsbacka.

Ungdomarna har arbetat tillsammans i ett projekt med temat inkludering och begränsade möjligheter. Tillsammans skapade de kortfilmen – ”Al – the Ogre”. 
Projektet har finansierats av EU:s ungdomsprogram Erasmus plus och Kungsbacka Kommun.

Här kan du läsa mer om internationella ungdomsutbyten.

Kontakta gärna