Regnbågsflagga_foto Ciprian Gorga Vimplar på festivalen Queer up_foto Ciprian Gorga Ballonger på festivalen Queer up_foto Ciprian Gorga

Nadja Evelina och Combi Cats på Queer up-festivalen

Nadja Evelina och Combis Cats uppträder på festivalen Queer 9 juni. Under festivalen blir det scenprogram, aktiviteter på torget och utställare.

Festivalen äger rum på Kungsbacka torg klockan 12-19. Det blir livemusik, poesi, utställare, drag-sminkning, ansiktsmålning, queerspel och andra aktiviteter på torget och utdelning av priset Årets insats för ett jämlikt Kungsbacka. Dessutom blir det en manifestation för allas lika värde då kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg deltar.

– Vi hoppas på en festival som kan bidra till en känsla av gemenskap, gemensamt ansvar och att ställa upp för varandra, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån, säger Ulrika Glingborn, ungdomskonsulent och samordnare för festivalen.

Nadja Evelina, country och punk på scen

I år gästas festivalen av låtskrivaren och artisten Nadja Evelina som fick sitt genombrott med låten Finast utan filter. Dessutom uppträder country- och rockbandet Henke Wermelin & His New Love, Kungsbacka-duon Combi Cats som uppträder med olika musikaliska uttryck inspirerade av punken, Kungsbacka kulturskolas folkmusikgrupp och de lokala artisterna Matilda och Klara.

Vem är du? – tema om identiteter

I år är temat för festivalen "Vem är du?" och handlar om identiteter.

– Vi har valt temat eftersom identiteter är något som är viktigt och ibland kontroversiellt i samhället. Det behöver belysas, säger Ulrika Glingborn.

Fotoutställning med Aranäs estetelever

Inför Queer up har Aranäsgymnasiets estetelever skapat en fotoutställning kring årets tema. Utställningen visas på Kulturtorget på kulturhuset Fyren 16-27 maj och utställningen har vernissage 16 maj klockan 17.

Skolprogram

15-18 maj inbjuder Förskola & Grundskola till temadagar i samband med Queer up för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Program temadagar Queer up

Vad är Queer up?

Queer up är en festival som genomförts runt om i Kungsbacka sedan våren 2011. Vi tror på kraften att tillsammans lyfta upp och betona vikten av allas lika värde. Vi strävar efter att utmana normer och föreställningar som begränsar och stänger in människor, bekämpa all form av diskriminering och påverka attityder i positiv riktning.

Föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner är med och bidrar med programpunkter.

Förvaltningen för Kultur & Fritid är huvudarrangör och samordnare för festivalen. Alla festivalens programpunkter är alkohol- och drogfria.

Vår värdegrund

  • Queer up tar aktivt ställning för mänskliga rättigheter, såsom de definierats i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen.
  • Queer up arbetar mot diskriminering och förtryck utifrån funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller-uttryck, etnicitet, trosuppfattning, sexualitet, social tillhörighet eller ålder.
  • Queer up tar avstånd från alla former av våld.
  • Queer up uppmuntrar till öppna samtal och diskussioner, och till att utmana samhällets, såväl som sina egna, normer och föreställningar.

Kontakta gärna

Ungdomskonsulent Ulrika Glingborn
0300-83 52 82
ulrika.glingborn@kungsbacka.se