Ungdomsdialog i Fjärås

För ett tag sedan startade ett projekt för att utveckla Fjärås fritidscenter och vi började med att ha en dialog med ungdomar i Fjärås.

Kommunen planerar nu för att flytta biblioteksverksamheten från Smedingeskolan till Fjärås fritidscenter. Men fritidscentret kommer också att bestå av andra kultur- och fritidsverksamheter, bland annat mötesplatser för unga. Fjärås fritidscenter kommer att vara klart hösten år 2020. 

Alla är välkomna dit 

Anläggningen ska rikta sig till invånare i hela kommunen och inte bara till de som bor i Fjärås. Lokalerna kommer att vara öppna under stora delar av dygnet och veckan och innehålla aktiviteter för olika åldrar. 

Dialog med unga

Under projektet med att bygga ut fritidscentret ska vi ha ett antal så kallade invånardialoger. Då kan vi få reda på vad invånarna tycker och vad de vill ha fritidscentret. 

En av invånardialogerna hade vi med eleverna på Smedingeskolan i början av december, där vi bjöd in skolans alla klasser i årskurs 6–9 att delta i en workshop. Enligt LUPP-undersökningen* är ungdomarna i Fjärås de som är minst nöjda med sin fritid i kommunen. Dessutom har många av dem en låg känsla av inflytande och delaktighet.

– Vi ville ha invånardialog med ungdomar tidigt i processen för att kunna ta hänsyn till deras behov och önskemål, säger Anna Hjelm-Woll som är utvecklare i kommunen. 

Det var 300 ungdomar som deltog i workshoppen. Många synpunkter handlade om att ungdomarna vill ha platser att vara på där det är lugnt och skönt och där det finns billig fika, men de vill också platser som är mer fartfyllda. Tjugo elever anmälde sig sedan och vill vara med i expertgruppen som ska fördjupa sig i projektet tillsammans med projektets arkitekter. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet Fjärås fritidscenter? Hör av dig till oss på mejl: kulturochfritid.ung@kungsbacka.se