Så gick det på rådslaget!

Höstens Barbrobetalar-kampanj är över och ungdomars förslag har tagits upp på rådslag. Politikerna var positiva till en permanent öppen konstvägg och vill även införa gratis busskort till unga i framtiden.

Höstens Barbrobetalar-rådslag genomfördes 14 november. Det var fyra förslag från kommunens ungdomar som gick vidare till rådslaget med politikerna: gratis busskort, permanent öppen konstvägg, större skolskåp och gym. 

Nedim Kirlic, som är ansvarig för ungdomsforumet Babrobetalar, säger att höstens kampanj innehöll färre förslag jämfört med tidigare men att det fanns ett större engagemang än vanligt kring ämnena.

– Det är kul att se att unga vill engagera sig! Det finns också en vilja bland de som var på rådslaget att kämpa vidare med sina respektive frågor som politikerna inte kunde ge klara besked om, säger Nedim. 

Gratis busskort

Busskort till alla elever är en vanlig rådslagsfråga och beskedet var inte annorlunda från hur det har varit de senaste åren. Politikerna vill att elever i årskurs 6–9 ska få gratis busskort i framtiden, men just nu anser de styrande politikerna att kommunen inte har råd att ge ungdomar det.

Permanent öppen konstvägg

Förslaget om en permanent öppen konstvägg (en konstvägg som ska finnas under en längre tid) i centrala Kungsbacka var politikerna mycket positiva till. Det kommer inte vara enkelt att genomföra med tanke på att olika verksamheter i kommunen måste komma överens om det. Arbetet för att få en permanent öppen konstvägg kommer att fortsätta, och det ser ljust ut att det kommer att bli verklighet. 

Större skolskåp i Åsa

Att få större skolskåp i Åsaskolan, är en fråga som skolan själv kommer att hantera. Eleverna tog upp förslaget på elevrådet i skolan på morgonen samma dag som rådslaget var. De ungdomar som lämnade förslaget kom därför inte till rådslaget.  

Gym i Åsa

Kommunen kommer inte att bygga något gym i Åsa, eftersom Kungsbacka kommun inte driver egna gym utan det är företag som gör det. Tyvärr var inte ungdomarna som lämnade förslaget på plats på rådslaget för att diskutera vad kommunen kan göra för att se till att det finns lokaler som företag kan använda för att öppna gym i Åsa. 

 

Tack till alla som har deltagit

Tack till alla unga invånare som har deltagit i höstens kampanj genom att lämna förslag och rösta! Även stort tack till alla skolor som välkomnade oss och till klasserna som var med och diskuterade under våra demokratiutbildningar. Dessutom ett särskilt stort tack till alla ungdomar, politiker och tjänstepersoner som kom på rådslaget på onsdagskvällen. 

Vi ses igen under våren 2019!

Radiointervju – rådslaget 14 november

Hör radiointervjun om rådslaget med Nedim Kirlic i Sveriges Radio P4 Halland

Kontakta gärna