Du äger framtiden!

Var med och påverka din och ungas fritid och framtid! Vad vill du påverka? Vad tycker du att kommunen ska förbättra?

Kampanjen Barbrobetalar fortsätter ett tag till. Det är nu du har chansen att vara med och påverka din och andra ungas fritid och framtid. Vad vill du påverka? Vad tycker du att kommunen ska förbättra? 

Lämna förslag 

Hittills har kampanjen fått in förslag som handlar om skolmåltider, busskort, digitalt kulturcenter, basketplaner och konstväggen utanför kulturhuset. Du kan lämna förslag på det som du tycker att kommunen ska förbättra på barbrobetalar.se fram till den 28 oktober. 

Rösta på förslagen

Glöm inte att rösta på de förslag som är viktiga för dig! Du kan rösta fram till 28 oktober på barbrobetalar.se

 

Har du frågor om Barbrobetalar eller om hur processen går till? Kontakta gärna 

Nedim Kirlic, utvecklare
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se