","author":"

Vad vill du förändra?

Vad vill du förändra i Kungsbacka kommun? Nu kan du som är 14-20 år lämna in förslag på förbättringar i kommunen under Barbrobetalar-kampanjen.

2-29 oktober kan du lämna förslag och rösta på förslag på förbättringar. Det kan handla om skola, fritid, ute- och innemiljö eller något annat som kommunen ansvarar för.

Lämna förslag och rösta

Du lämnar förslag och röstar på förslag på Barbrobetalars förslagssida. Här kan du också se och följa röstningen under kampanjtiden. Alla förslag får ett svar, oavsett antal röster.

De förslag som får flest röster går vidare till ett rådslag med politiker och beslutsfattare i kommunen. Rådslaget äger rum 29 november klockan 18 på kulturhuset Fyren.

Här lämnar du förslag och röstar

Demokratiutbildning i årskurs åtta

Under kampanjen besöker kommunens ungdomskonsulenter alla skolor för att informera om Barbrobetalar. Alla som går i årskurs åtta får möjlighet att delta i en demokratiutbildning som handlar om hur kommunen är uppbyggd och vilka möjligheter som finns att påverka och säga sin mening.

Vad är Barbrobetalar?

Barbrobetalar är kommunens forum för ungdomsinflytande. Varje termin är det förslagskampanj. Dessutom kan du under hela året söka pengar för något du vill göra på din fritid.

Mer information om Barbrobetalar