Foto: Camilla Sjögren Foto: Camilla Sjögren

Fullsatt på rådslag mellan ungdomar och politiker

Det var fullsatt på Elektronen under onsdagens rådslag mellan ungdomar och politiker. Gokartbana, skejtpark och kollektivtrafik var de vinnande förslagen från höstens Barbrobetalar-kampanj som diskuterades.

Lisa och Måns Emanuelson var några av de många skejtare som kommit till rådslaget för att stödja förslaget om en ny skejtpark i Kungsbacka.

– Vi blev lovade en ny skejtpark för flera år sedan. Nu vill vi veta vad som har hänt, säger Lisa.

En ny skejtpark i Inlagsområdet

Varför har det då tagit så lång tid? Peter Söderberg, ordförande i nämnden för Fritid & Folkhälsa, förklarar att det hela tiden varit avsikten att lägga en skejtpark i Inlagsområdet. Men eftersom området inte har blivit deltaljplanerat helt och hållet så har det inte gått att bygga. Det fanns däremot pengar avsatta för en skejtpark i Inlag. Eftersom de pengarna annars hade frusit inne, valde man att använda delar av pengarna till konstgräsplaner, bland annat i Frillesås.

Nu när den nya simhallen och simhallsområdet håller på att planeras i Inlag, så är tanken att äntligen kunna bygga skejtparken i anslutning till simhallen. Intill den nya simhallen kommer det att finnas en park och i den ska skejtparken ligga. Nästa år ska kommunfullmäktige besluta om att lägga pengar på skejtparken.

– Självklart ska vi ha en skejtpark, säger Peter Söderberg, ordförande i nämnden för Fritid & Folkhälsa.

På rådslaget beslutades att en arbetsgrupp med skejtungdomar ska sättas ihop för att bättre kunna involvera ungdomarna i processen.

Gokartbana – inte en kommunal verksamhet

En gokartbana är inte något som kommunen ska driva, var beskedet som förslagslämnarna fick på rådslaget. Däremot fick ungdomarna tipset att kontakta något företag som kan vara intresserat av att driva en gokartbana i Kungsbacka. Kommunens företagslots kan sedan hjälpa ungdomarna och företaget att driva projektet vidare.

Busskort och busslinjer

Förra året fick alla gymnasieungdomar i Kungsbacka gratis busskort. På sikt vill kommunen även införa busskort för elever i årskurs 6-9. Nästa år diskuteras budgeten för 2018 och tidigast då kan busskorten införas, var beskedet som gavs.

Någon busslinje via Gräppås golfklubb kommer det däremot inte att bli. Argumentet från kommunen var att det skulle medföra trafik på Lunnavägen, som är smal och svårtrafikerad. Dessutom är resepotentialen ganska liten och det finns möjlighet att använda skolskjutsen på den sträckan.

Det blir inte heller några utökade turer för linje 733. Kommunen anser att reseunderlaget är för lågt och dessutom finns en gång- och cykelväg som gör att man kan ta sig till Valldavägen och buss 734.

Här kan du se alla förslag som kom in under höstens Barbrobetalar-kampanj

Kontakta gärna