Foto: Bilmek_Kristina Axelsson Foto: Bilmek_Kristina Axelsson Foto: Volvo laddas_Kristina Axelsson Foto: Fika i verkstaden_Kristina Axelsson

Bilprojekt förenar ungdomar med olika bakgrund

I en verkstad i Åsa samlas ungdomar från Sverige, Syrien, Afghanistan och Palestina för att jobba med ett gemensamt projekt – att renovera en gammal Volvo 740. Trots olika bakgrunder har de alla ett bilintresse som förenar.

Ungdomarna ska arbeta tillsammans ett par gånger i månaden under ett års tid i projektet Lite snack och mycket verkstad. Den här lördagen träffas de för andra gången i verkstaden i Åsa där föreningen Ung garage håller till. Målsättningen för dagen är att få bilen att rulla och provköra den. Sedan kommer bilen att förvandlas successivt – bland annat ska den få en BMW-motor.

Lite snack och mycket verkstad

Föreningen Ung garage bildades för ett år sedan i samband med att ungdomar i Åsa fick en verkstadslokal av kommunen. Nu är de med i projektet Lite snack och mycket verkstad i samarbete med Kungsbacka kommun, Region Halland och filmaren Edvin Öberg. Tanken är att utlandsfödda nyanlända ungdomar och svenskfödda ungdomar ska lära känna varandra bättre med hjälp av ett gemensamt projekt och intresse. Hela arbetsprocessen ska dokumenteras och filmas.

– Det ska bli kul att samarbeta med nya människor, lära ut det jag kan och samtidigt själv lära mig något, säger Emil Sundberg från föreningen Ung Garage. Själv har han mekat med bilar sedan fem års ålder.

– Vårt mål är att det ska bli en sjuhelsikes bil och vi hoppas på att få den vägreggad. Sedan hoppas jag att vår förening ska växa och få nya medlemmar, säger han.

Alireza Sherzad, 15 år, har bott i Sverige i ett år, går på Säröskolan och skulle helst vilja bli flygmekaniker eller polis.

– Jag jobbade som bilmekaniker i Afghanistan, säger Alireza. Där hade jag inte så mycket fritid. Nu får jag jobba med bilar för att det är kul och samtidigt lära känna nya människor.

Kompisen Omar Alkharboutli kommer från Syrien och har också bott i Sverige i cirka ett år. Han är 18 år och går på Elof Lindälvs gymnasium. Han vill utbilda sig till elektriker och är med i projektet för att han gillar bilar och vill träffa nya kompisar.

– Jag lär känna många olika kulturer. Vi pratar svenska hela tiden och det går bra. Svenskar tänker ibland lite annorlunda. Jag har mycket kvar att lära om Sverige, säger Omar.

Roba, 19 år, är från Palestina och går på Kunskapsgymnasiet i Göteborg. Hon läser teknikprogrammet och vill bli arkitekt. Hon fick höra om projektet på ett av språkcaféerna på Fyren.

– Jag vill lära mig att själv kunna reparera min bil, säger hon.

Vill inspirera genom film

Initiativtagare till projektet är filmaren Edvin Öberg, som tidigare gjort en film om de motorintresserade ungdomarna i Åsa. Han tog kontakt med Marianne Bartholdsson, ungdomskonsulent i Kungsbacka kommun, som sedan ansökte om pengar för projektet hos Region Halland. Projektet ska dokumenteras genom en film som sedan ska distribueras till alla AV-centraler och spridas som ett metodmaterial i hur man kan jobba med integration.

– Vi arbetar med den här gruppen precis som med andra ungdomsgrupper vi har i kommunen, säger Marianne Bartholdsson som är projektledare. Det handlar om att ta vara på ungas egna intressen och initiativ. Det är spännande att se vad som händer när man utgår från ett gemensamt intresse som förenar. Alla lär sig olika saker under processen. Det gäller att man själv blir medveten om vad man lär sig.

Under arbetets gång ska deltagarna själva beskriva vad de lärt sig och sätta ord på sin kompetens. Alla deltagare får med sig ett kompetensbrev när projektet är avslutat. Cirka 10 ungdomar deltar i projektet.

– Det vore roligt om det här kunde inspirera fler att arbeta inkluderande och bjuda in människor från olika kulturer till sin arbetsplats eller förening, säger Marianne Bartholdsson.

Kontakta gärna